Ecclesiastes 4:13


Better a poor but wise youth than an old but foolish king who no longer knows how to take warning.

Imagini pentru Better is a poor but wise youth than a

Mai de preţ este un copil sărman şi înţelept decât un rege bătrân şi nebun, care nu mai este în stare să asculte de sfaturi;